Przypominamy do dnia 30.04.2017 należy rozliczyć się z US  z osiągniętych dochodów za 2016 rok.